ლექციები

ლიტერატურა და კინო

ლიტერატურა და კინო

ვფიქრობ, რომ ზოგადად არსებობს 4 ტიპის ადაპტაცია. პირველ რიგში ალბათ შეგვხვედრია ყველას ასეთი ადაპტაცია, როცა წიგნი შეიძლება არ იყოს გამორჩეული, თუმცა მისი კინო ვერსია არის არაჩვეულებრივი; მეორე მაგალითი პირიქით, როდესაც რომანი არის ძალიან ცნობილი, ძალიან კარგი, თუმცა მათი კინოვერსიები არც თუ ისე საინტერესოა; მესამე მაგალითია, როდესაც კარგი რომანი იქცევა კარგ ფილმად და მეოთხე ტიპი არის, როდესაც სუსტი რომანი ცუდ ფილმად იქცევა

ტექსტური ვერსია

ექსპერტი

გადმოწერე აუდიო ვერსია

კინოგანათლების ინსტიტუტი

სასწავლო რესურსები

1930-იანი წლების ქართული კინო

ლექციები

“ქალის იდენტიფიკაცია” 1950-60-ინი წლების ქართულ კინოში

ლექციები

გმირის ტრანსფორმაცია ქართულ კინოში

ლექციები

კინომუსიკა

ლექციები