ლექციები

კინო და თეატრი

კინო და თეატრი

რეალურად კინოს და თეატრის რეჟისორების თანამშრომლობა ყველა დეკადაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გაცილებით საინტერესოა ის პერიოდი, როდესაც კინოხელოვნება თავისი გამომსახველობით საშუალებებით შედის უშუალოდ თეატრალური ხელოვნების არსებობაში

ტექსტური ვერსია

ექსპერტი

გადმოწერე აუდიო ვერსია

კინოგანათლების ინსტიტუტი

სასწავლო რესურსები

კინომუსიკა

ლექციები

ლიტერატურა და კინო

ლექციები

გმირის ტრანსფორმაცია ქართულ კინოში

ლექციები

1930-იანი წლების ქართული კინო

ლექციები