ლექციები

კინო და თეატრი

კინო და თეატრი

რეალურად კინოს და თეატრის რეჟისორების თანამშრომლობა ყველა დეკადაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გაცილებით საინტერესოა ის პერიოდი, როდესაც კინოხელოვნება თავისი გამომსახველობით საშუალებებით შედის უშუალოდ თეატრალური ხელოვნების არსებობაში

ტექსტური ვერსია

ექსპერტი

გადმოწერე აუდიო ვერსია

კინოგანათლების ინსტიტუტი

სასწავლო რესურსები

1930-იანი წლების ქართული კინო

ლექციები

ახალი ქართული კინოს არჩევანი – მითებისა და ლეგენდების დრო

ლექციები

1910-1950-იანი წლების ქართული ხელოვნება

ლექციები

გმირის ტრანსფორმაცია ქართულ კინოში

ლექციები