სასწავლო რესურსებივიდეოლექციები

მოწვეული ექსპერტების მიერ, ქართულ და მსოფლიო კინოზე მზადდება ვიდეოლექციები, თითოეულ ლექციას თან ერთვის ტრანსკრიპტი ქართულ ენაზე და ლექციის აუდიო ვერსია.
ამჟამად, კინოგანათლების ინსტიტუტის მიერ, შექმნილია 10 ვიდეოლექცია.

კინოგანათლება