🗨 “რეალურად კინოს და თეატრის რეჟისორების თანამშრომლობა ყველა დეკადაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გაცილებით საინტერესოა ის პერიოდი, როდესაც კინოხელოვნება თავისი გამომსახველობით საშუალებებით შედის უშუალოდ თეატრალური ხელოვნების არსებობაში.”
👤 ლევან ხეთაგური – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი

📌
პროექტი ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინიტროს “კულტურის ხელშეწყობის” პროგრამის ფარგლებში.

კატეგორია:

აღწერა