ლექციები

ლიტერატურა და კინო

ლიტერატურა და კინო

ვფიქრობ, რომ ზოგადად არსებობს 4 ტიპის ადაპტაცია. პირველ რიგში ალბათ შეგვხვედრია ყველას ასეთი ადაპტაცია, როცა წიგნი შეიძლება არ იყოს გამორჩეული, თუმცა მისი კინო ვერსია არის არაჩვეულებრივი; მეორე მაგალითი პირიქით, როდესაც რომანი არის ძალიან ცნობილი, ძალიან კარგი, თუმცა მათი კინოვერსიები არც თუ ისე საინტერესოა; მესამე მაგალითია, როდესაც კარგი რომანი იქცევა კარგ ფილმად და მეოთხე ტიპი არის, როდესაც სუსტი რომანი ცუდ ფილმად იქცევა

ტექსტური ვერსია

ექსპერტი

გურამი ღონღაძე

გადმოწერე აუდიო ვერსია

კინოგანათლების ინსტიტუტი

სასწავლო რესურსები

“ქალის იდენტიფიკაცია” 1950-60-ინი წლების ქართულ კინოში

ლექციები

კინო და თეატრი

ლექციები

21-ე საუკუნის ქართული კინო

ლექციები

გმირის ტრანსფორმაცია ქართულ კინოში

ლექციები