ლექციები

კინო და თეატრი

კინო და თეატრი

რეალურად კინოს და თეატრის რეჟისორების თანამშრომლობა ყველა დეკადაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გაცილებით საინტერესოა ის პერიოდი, როდესაც კინოხელოვნება თავისი გამომსახველობით საშუალებებით შედის უშუალოდ თეატრალური ხელოვნების არსებობაში

ტექსტური ვერსია

ექსპერტი

ლევან ხეთაგური

გადმოწერე აუდიო ვერსია

კინოგანათლების ინსტიტუტი

სასწავლო რესურსები

1930-იანი წლების ქართული კინო

ლექციები

“ქალის იდენტიფიკაცია” 1950-60-ინი წლების ქართულ კინოში

ლექციები

1910-1950-იანი წლების ქართული ხელოვნება

ლექციები

ახალი ქართული კინოს არჩევანი – მითებისა და ლეგენდების დრო

ლექციები